settingsÄndra kontaktuppgifter som närstående

Det här avsnittet dokumenterar hur närstående kan ändra sin address, mobilnummer eller ändra e-postadress.
Beskrivning
För att ändra kontaktuppgifter, som t.ex. mailadress som närstående så behöver man bara logga in i Schoolity. Klicka på "Info" och scrolla ner till fälten för info om närstående. För de uppgifter som är redigerbara så är det bara att sudda ut det som står och skriva in det som önskas och trycka på enter. Vissa restriktioner kan tillkomma, se punkterna nedan.
  • Skolan bestämmer hurvida närstående själva får ändra på sina kontaktuppgifter. Om fälten ej är editerbara måste närstående själv kontakta skolan för att få hjälp med att ändra sina uppgifter
  • En närstående kan endast ändra på sina egna uppgifter
  • Vid ändring av e-post blir man utloggad ifrån Schoolity för att sedan möjliggöra inloggning med den nya e-postaddressen. Om inloggning sker med Schoolity-konto, se till att begära nytt lösenord. Detta kan man göra ifrån inloggnings-sidan
mailadress epost e-post mail mail-adress email e-mail adress mobil mobilnr telefon epostadress ändra byta förälder närstående kontakt vårdnadshavare
Schoolity AB • info@schoolity.com