info_outlineAvlägsna elev ur grupp

Avlägsna en elev ur en grupp från huvudmenyn
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
 3. Markera en elev
 4. Navigera till "Ändra" i huvudmenyn
 5. Välj "Avlägsna"
Avlägsna en elev ur en grupp med högerklick
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
 3. Markera en elev
 4. Högerklicka och välj "Avlägsna"
Avlägsna en grupp i elevens "Grupper" flik
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Öppna "Elever" i navigationskolumnen
 3. Välj en elev
 4. Öppna fliken "Grupper"
 5. Markera en eller flera grupper
 6. Klicka på knappen "Avlägsna"
Schoolity AB • info@schoolity.com