info_outlineBehörigheter

Vem som kan se vilken information eller komma åt vilka funktioner kontrolleras i detalj genom behörigheter.
Behörigheter för personal
Personalens behörigheter i systemet skiljer sig från elevernas. Utöver de inbyggda rättigheterna går det att styra vilka lärare som ska ha vilka behörigheter. Lärares behörigheter sätts i Info-fliken för varje lärare. När en ny personal skapas får hen automatiskt behörigheterna Betyg och Skicka SMS. De behörigheter som finns att välja på är följande:
Super
Krävs för att ändra behörigheter för personal. Tillåter ändring av signerade betyg.
Schema
Krävs för schemaläggning.
Studieplan
Krävs för fullständiga behörigheter att hantera kurser och studieplaner samt publicering av betyg. Tillåter ändring av signerade betyg.
Studieplan begränsad
Möjligt för att hantera valbara kurser.
Resurser
Krävs för tjänstefördelning av personal.
Betyg
Krävs för betygsättning av de ämnen/kurser som ges av personal.
Ändra närvaro
Krävs för att hantera närvaro/frånvaro.
Ändra elevinfo
Ger behörighet att ändra samtliga elevuppgifter.
Läs elevinfo
Ger behörighet att se även dolda informationsfält under elevers/studenters Info-flik.
Ändra personalinfo
Ger behörighet att se och ändra följande fält under Info-fliken för personal.
  • Fyra sista siffrorna i personnummer
  • Anpassade fält med behörighetsnivå admin
  • Hemtelefon
  • Mobiltelefon
  • Adress
  • Postnummer
  • Ort
  • Postnummer
  • Uppgifter under "Vid nödsituation"
Läs personalinfo
Ger behörighet att se de fält beskrivna under "Ändra personalinfo", men inte att ändra fälten.
Skicka SMS
Krävs för att kunna skicka SMS via systemet. Observera att en kostnad per SMS tillkommer.
Elevtillgång
Krävs för att visa varningar på elever och ger full åtkomst till övriga personalens ämnes/kurssidor. Utan behörigheten så ser personal endast innehåll, uppgifter, årsschema, foton. Ger även behörighet att se en elevs Meddelanden.
Skyddad identitet
En behörighet för att se och hantera skyddade identiter för elever.
Behörigheter för elever
Alla elever har samma rättigheter. De kan t.ex. skicka e-post men ej publicera meddelanden eller skicka SMS.
Gamla behörigheter
Tidigare fanns behörigheterna "Ändra info" och "Ändra info begränsad" De är ersatta med "Ändra elevinfo", "Läs elevinfo", "Ändra personalinfo" samt "Läs personalinfo".
Schoolity AB • info@schoolity.com