checkInlägg - Centralt innehåll

Kurser i Gymnasieskolan och ämnen i Grundskolan har en mängd områden eller punkter, framställda av skolverket, som undervisning i dessa bör behandla. Dessa punkter kallas samlat för "Centralt innehåll". Schoolity erbjuder lärare funktioner för att lätt planera så att alla områden i det centrala innehållet behandlas.
På en ämnes/kursyta
Under fliken "Innehåll" så kan en lärare med hjälp av plus-knappen lägga till en planeringssida för centralt innehåll. Punkterna i det centrala innehållet för den aktuella kursen/ämnet är här interagerbara i att man kan klicka på dem för att grönmarkera dem. Grönmarkeringen är tänkt att indikera att man känner att området är tillräckligt behandlat och kommer synas på alla sidor som visar planeringen för centralt innehåll för den aktuella kurs/ämnesytan. I högerkant för varje punkt så representerar uppgifts & agenda-ikoner hur många uppgifter och lektioner man markerat som att de behandlar respektive område. Som standard är inlägget inställt på att inte vara synligt för elever.
På en uppgift
Knappen "Centralt innehåll" är tillgängligt för lärare i referensraden för en uppgift. Sidan som kommer upp ser ut och uppför sig precis som inlägget på kurs/ämnesytan, fast det tillkommer en checkbox för varje punkt som man kan använda för att indikera att just den aktuella uppgiften behandlar det området.
På en lektion
Knappen "Centralt innehåll" finns även tillgänglig för lärare under agendafliken för en lektion. Tar man upp planeringen här så uppför den sig funktionsmässigt precis som via en uppgift, fast ikonen för att representera behandlat innehåll byts ut mot ikonen för agenda.
Schoolity AB • info@schoolity.com