info_outlineDelkurser

Detta avsnitt gäller endast högskolor
Skapa kurs
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Navigera till Ändra->Ny...
 3. "Kurs", fyll i namn och avsluta genom att klicka på "Lägg till"
Lägg till delkurs
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Öppna "Kurser" i navigationskolumnen
 3. Markera en kurs
 4. Högerklicka på en huvudkurs och välj "Flytta till"
Kopiera delkurs
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Öppna "Kurser" i navigationskolumnen
 3. Markera delkurs
 4. Högerklicka på en huvudkurs och välj "Kopiera till"
 5. Eventuella moment som tillhör delkursen kopieras också
Avlägsna delkurs / moment
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Öppna "Kurser" i navigationskolumnen
 3. Expandera huvudkurs för att se delkurser
 4. Högerklicka på delkurs och välj "Avlägsna"
 5. Observera att delkurser där en student fått resultat i kan ej avlägsnas
Schemaläggning
Delkurser kan schemaläggas på några olika sätt

Alternativ 1: Koppla överkursen till ett ämne som schemaläggs.

 • Om man vill fylla i resultat för alla delkurser i samma kursyta
 • Om båda delkurserna ska ligga samma tider på schemat över hela perioden

Alternativ 2: Koppla delkursena till ämnen var för sig

 • Om delkurserna ej har samma tider på schemat
 • Om alla delkurser inte ligger under samma läsårt och man inte vill se kurser som inte ska betygsättas under året
Schemalägga en delkurs som delas av flera kurser
För schemaläggning av delkurs som finns under flera kurser så krävs det något av följande för att delkursen ska hamna under en kurs på studentens studieplan:
 1. Delkursen ska ligga under huvudkursen på studentens individuella studieplan och studenten har en kurs med den delkursen som obligatorisk på sin studieplan eller
 2. Att man via “Lägg till kurser” valt kursen åt studenten
 3. Om ingen kurs är vald så ligger delkursen som en individuell kurs på studentens studieplan tills man valt en kurs.
Schoolity AB • info@schoolity.com