info_outlineDiplom

Instruktioner för skapandet och utskrift av egendesignade diplom.
Skapa
  1. I avancerat läge i "Ändra" i den övre menyn och sedan väljer "ny..."
  2. Välj sedan sida och fyll i sidans namn, tryck sedan "lägg till"
  3. Skapade sidor hittas i den vänstra menyn under "Våra skolor".
  4. Efter en sida är vald, tryck på "Ändra" fliken.
  5. Här kan man sedan säga att sidan ska fungera som ett diplom genom att fylla i checkboxen "Diplom".
  6. När denna checkbox är ifylld så dycker en ny knapp upp i verktygsfältet, denna knapp kallas "Nyckel platshållaren". Denna knapp kan användas för att fylla i information som kommer att placeras under utskrift.
  7. Till exempel kan man fylla i nyckeln $STUDENTNAME för att få elevens namn vid utskrift, $STUDENTNAME och den andra nycklarna kan antingen fyllas i via knappen eller genom att skriva nyckeln med text rätt in i diplomet.
Skriv ut
Den finns två sätt att skriva ut på, antingen genom att markera flera studenter i den vänstra menyn och sedan trycka på verktyg > skriv ut diplom för att sedan välja diplomet som vill skrivas ut. Ett diplom för varje elev markerad kommer nu att dycka upp i utskriftsdialogen.

Det andra sättet är genom att gå till studieplanen för en elev och där trycka på skriv ut knappen, här kan man sedan välja diplomet som vill skrivas ut. Diplomet kommer bara skrivas ut för den aktiva eleven.
Schoolity AB • info@schoolity.com