info_outlineÖversikt elev / student

Varje elev har en översiktssida som samlar all den information som behövs för att snabbt få en uppfattning om just den elevens studiegång. Elev/student och vårdnadshavaren ser översikten under fliken Översikt och mentorslärare ser informationen under sin Översikts-flik -> Elever (Läs mer om personalens Översikt här). Personal kan även öppna en elevs profil genom avancerat läge och öppna elevens Info-flik.
Schoolity AB • info@schoolity.com