info_outlineFritidshem

Här följer instruktioner för fritidshem
Användarinstruktioner

På fritids så kan varje elev ha en planerad tid för lämning på fritids förmiddag (morgon). I annat fall så antas det av systemet att eleven inte ska närvara på fritids då. Det samma gäller för fritids efter skolan (eftermiddag).

Det är viktigt att en elev som ska vara på fritids morgon eller eftermiddag har en planerad tid för respektive tillfälle för att systemet ska fungera korrekt. Elever som inte har en planerad tid för antingen morgon eller eftermiddag sorteras in under "Frånvarande". Elever som ligger under "Frånvarande" bör inte markeras som hämtade eller lämnade vid det tillfället. En Elev markerad som frånvarande betyder alltså inte nödvändigtvis att eleven inte är på plats. Det betyder bara att eleven inte planeras delta på det fritidstillfället.

För hantering av fritids på morgonen, ställ in väljaren på "morgon". För hantering av fritids på eftermiddag, still in väljaren på "eftermiddag". Vidare så antar systemet att fritids på morgonen är färdigt innan klockan 12, och att hantering av fritids på eftermiddagen sker efter klockan 12. Det går att ställa in väljaren på både morgon eller eftermiddag oavsett tid på dygnet men inget definerat resultat garanteras om fritids på morgonen hanteras efter 12, eller eftermiddag före 12.

Normalt förfarande för elev som planeras vara på fritids förmiddag och eftermiddag
Morgon
 1. Eleven står som "Ankommande". Vilket här betyder att de förväntas komma till fritids på morgonen
 2. Eleven blir markerad som lämnad av personal eller vårdnadshavare och placeras under "Närvarande"
 3. När eleven ska gå till skolan så markeras eleven som hämtad av personal. (tänk "hämtad" till skolan). För detta finns en snabbknapp för att markera alla "Närvarande" som hämtade. Efter det blir eleven placerad under "I skolan". Vilket tekniskt sett bara betyder att de lämnat morgonfritids
Eftermiddag
 1. Eleven står som "I skolan". Vilket här betyder att de har en planerad ankomsttid för fritids på eftermiddagen. Det betyder även att elever som inte ska vara på fritids på eftermiddagen sorteras under "Frånvarande" trots att de kanske är i skolan.
 2. Eleven blir markerad som lämnad av personal placeras under "Närvarande"
 3. När eleven går hem eller blir hämtad så kan personal eller vårdnadshavare markera eleven som hämtad. Eleven placeras då under "Hämtade"
Normalt förfarande för elev som planeras vara på fritids enbart eftermiddag
Morgon
 1. Eleven står som "Frånvarande" och ska inte hanteras här
Eftermiddag
 1. Eleven står som "I skolan". Vilket här betyder att de har en planerad ankomsttid för fritids på eftermiddagen. Det betyder även att elever som inte ska vara på fritids på eftermiddagen sorteras under "Frånvarande" trots att de kanske är i skolan.
 2. Eleven blir markerad som lämnad av personal placeras under "Närvarande"
 3. När eleven går hem eller blir hämtad så kan personal eller vårdnadshavare markera eleven som hämtad. Eleven placeras då under "Hämtade"
Normalt förfarande för elev som planeras vara på fritids enbart förmiddag
Morgon
 1. Eleven står som "Ankommande". Vilket här betyder att de förväntas komma till fritids på morgonen
 2. Eleven blir markerad som lämnad av personal eller vårdnadshavare och placeras under "Närvarande"
 3. När eleven ska gå till skolan så markeras eleven som hämtad av personal. (tänk "hämtad" till skolan). För detta finns en snabbknapp för att markera alla "Närvarande" som hämtade. Efter det blir eleven placerad under "I skolan". Vilket tekniskt sett bara betyder att de lämnat morgonfritids
Eftermiddag
 1. Eleven står som "Frånvarande" och ska inte hanteras här
Normalt förfarande för elev som inte har några planerade tider
Eleven kommer stå som frånvarande både förmiddag och eftermiddag och ska inte hanteras.
Admin - Navigera till planeringen
Öppna veckor
Stäng veckor
Öppna / stäng enskilda dagar
Översikt över dagar och grupper
Välj fritidsgrupper
Planera elevens tider
Lämna / hämta som lärare
Lämna / hämta som närstående
Schoolity AB • info@schoolity.com