info_outlineGrupper

Skapa grupper som utgör grunden för schemaläggning och skolans organisation. På den här hjälpsidan beskrivs gruppers funktioner och information. Instruktioner för att lägga till en eller flera nya grupper finns under Skapa entitet eller Importera data.
Info
Varje grupp har en Info-flik med följande fält:
  • Namn - Gruppens namn måste vara unikt. Önskar man att namnet automatiskt ska räknas upp till nästa läsår kan man använda symbolen # innan numret i namnet (se bild för exempel, där den här klassen nästa år automatiskt skulle uppdateras till Klass 3).
  • Antal elever - Visar antalet elever i gruppen.
  • Max antal elever - Gräns för hur många elever som kan finnas i gruppen.
  • Klass - Bocka i om gruppen är en klass. Klasser sorteras överst i listan Klasser & Grupper. Elever kan endast tillhöra en klass.
  • Mentorgrupp - Bocka i om gruppen är en mentorgrupp. Elever kan endast tillhöra en mentorgrupp.
  • Personal - Om gruppen är en mentorsgrupp blir dessa mentorer för eleverna i gruppen. Kan även användas för att skicka meddelande till personal i grupp. OBS kopplas inte till schemaläggning.
  • Fritidsgrupp - Bocka i om gruppen är en fritidsgrupp.
  • Lärare - Fritidspedegoger för fritidsgruppen.
  • Nästa läsårs grupp - Om man vill föra över årets schemalagda lektioner till nästa läsår kan man använda funktionen “Nästa läsårs grupp”. Då kommer gruppen för lektionerna uppdateras automatiskt när du skapar det nya läsåret. Observera att detta behöver göras innan det nya läsåret skapas. Exempel: För en Åk 3 skulle således Åk 2 användas som “Nästa läsårs grupp”.
Elevens gruppflik
När en lärare öppnar en elevs sida (till exempel klickar på elevens namn i listan) finns fliken Grupper. Där visas alla grupper där eleven är medlem. Personal med behörighet kan även lägga till och ta bort elever ur grupper samt ändra viss information för gruppen.
Undergrupper
Fliken Undergrupper är en av gruppens flikar. För att visa den krävs det att Schemaläggningsläge är påslaget. Här listas alla undergrupper till den valda gruppen. Läs mer om Undergrupper här.
Schoolity AB • info@schoolity.com