info_outlineGoogle Workspace

Om en skola använder Google Workspace finns möjligheten att förenkla administrationen och skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan elever och lärare genom en integration. En integration innebär att:
 • Google workspace-konton skapas automatiskt genom Schoolity
 • Mappstrukturer för dokument skapas automatiskt per ämne och elev i Google drive
 • Samarbetet mellan lärare och elev underlättas genom smidig dokumentdelning och möjlighet att arbeta tillsammans i dokumenten
 • Aktivera integration
  Integrationen aktiveras av Schoolity. Kontakta support@schoolity.com för info och hjälp att komma igång. Om det finns en aktiv Google Workspace integration syns det under Inställningar -> Google Workspace som på bilden nedan.
  Skapa Google Workspace-konton
  Om det finns en aktiv integration mot Google Workspace skapas Google Workspace-konton automatiskt när en användare läggs till i Schoolity. Det innebär att man slipper dubbelarbete med att skapa användare i båda plattformarna. Om det redan finns ett Google Workspace-konto kopplat till samma mailadress skapas inget nytt konto. Google Workspace-konton kan skapas genom Schoolity på följande sätt:
 • lägga till/ändra mailadressen manuellt på användarens Info-sida.
 • importera mailadresser i Schoolity.
 • använda funktionen "Uppdatera Google Workspace användare" som finns under menyfliken Admin.
 • Google Drive mappstruktur
  För att underlätta samarbetet mellan lärare och elev skapas automatiska mappstrukturer i lärarens Google Drive. Mappstrukturen skapas per ämne + grupp, och separerar inlämningarna per individuell elev enligt följande mönster:

  Exempel på mappstruktur: "Matematik 1b - Mattegruppen 2\Inlämningar\Kalle Karlsson\min inlämning.gdoc"

  Mappstrukturen skapas automatiskt, men för att trigga skapandet behöver ett dokument kopplas till en uppgift i Schoolity. Det kan göras antingen genom att en lärare kopplar ett Google-dokument till en uppgift eller av att en elev lämnar in ett Google-dokument som svar på en uppgift.

  Om en ny lärare läggs till på en ämnesyta/kursyta och saknar tillträde till mappstrukturen, så kommer den läraren få tillgång till mapparna nästa gång en uppgift med ett kopplat Google-dokument läggs till på ämnesytan/kursyta, ett Google-dokument lämnas in som svar på en uppgift eller en elev laddar upp ett Google-dokument.
  Dela dokument
  När det finns en aktiv Google Workspace integration kan lärare och elever dela och arbeta tillsammans i Google dokument. Det kan göras genom att en lärare kopplar ett Inlämningsdokument (Google dokument) till en uppgift eller genom att en elev lämnar in ett Google dokument som svar på en inlämningsuppgift. Lärare delar dokument genom att klicka på Inlämningsdokument och följa instruktionerna i programmet.
  För att en elev ska kunna lämna in ett Google-dokument behöver det godkännas genom att markera Google dokument under Inställningar och fliken Uppgifter.
  Schoolity AB • info@schoolity.com