settingsInställningar - Betyg

Här kan skolor mata in vilka betyg som används, från vilken årskurs betyg sätts och om det ska krävas en kod vid signering av betyg.
Utseende
Beskrivning av kolumner
Ordning: Styr i vilken ordning man ser betygen i listan. Ju högre siffra, destå lägre ner i listan.
Matris: Ska betyget vara tillgängligt i matrisen.
Valbar: Ska betyget vara tillgängligt att använda.
Ändra poäng: Gäller högskolor, ska man få ändra poäng på kurs om betyget är satt.
Schoolity AB • info@schoolity.com