settingsInställningar - Betyg

Här kan skolor mata in vilka betyg som används.
Utseende
Beskrivning av kolumner
  • "Ordning" - Styr i vilken ordning man ser betygen i listan. Ju högre siffra, destå lägre ner i listan.
  • "I rubriceringsmatris" - Ska betyget vara tillgängligt i matrisen.
  • "Valbar" - Ska betyget vara tillgängligt att använda
  • "Ändra poäng" - Gäller högskolor, ska man få ändra poäng på kurs om betyget är satt.
Schoolity AB • info@schoolity.com