settingsInställningar - Filter

Det här avsnittet beskriver inställningar gällande filtrering.
Förtydligande av fält
  • "Inkludera elever i undergrupper" - Inkludera även elever (om filtrering av elever) eller lektioner (om filtrering på lektioner) som ligger i undergrupper i resultaten vid filtrering på en övergrupp
Schoolity AB • info@schoolity.com