settingsInställningar - Omdömen

Här kan skolor mata in vilka omdömen och blanketter som ska användas.
Utseende
Beskrivning av kolumner
Ordning: Styr i vilken ordning man ser omdömen i listan. Ju högre siffra, destå lägre ner i listan.
Omdöme: Namnet för respektive omdöme, skolan styr själva vad de ska kallas.
Är standard: Om omdömet ska vara tillgängligt att använda.
Färg: Klicka för att ändra vilken färg som ska representera respektive omdöme.
Blanketterna är Skolverkets blanketter för IUP. Bocka i checkrutan för att göra blanketterna tillgängliga för mentor att arbeta med genom Schoolity.
Schoolity AB • info@schoolity.com