settingsInställningar - Skolenhet

Navigera till Inställningarna i menyraden i det avancerade läget genom att klicka på Arkiv -> Inställningar och välj fliken Skolenhet.
Utseende
Vissa avvikelser från bilderna nedan kan förekomma beroende på typ av skola.
Beskrivning
Förtydligande för fälten finns här.
Schoolity AB • info@schoolity.com