settingsInställningar - Tjänstefördelning

Här kan skolor anpassa inställningar för tjänstefördelning
Utseende
Beskrivning av fält
  • "Resurshantering" - Ska tjänstefördelning visas i timmar eller poäng.
  • "Timmar heltid" - Totalt timmar för en heltidsanställd under ett läsår.
  • "Visa fliken arbetstid" - Ska lärare se fliken arbetstid bland sina flikar.
  • "Andel ej schemalagda timmar" - Andel ej schemalagda timmar för anställd under ett läsår.
  • "Kan ändra i noteringar för tjänst - Vilka får göra ändringar i noteringsfältet
  • "Visa schemalagd / icke schemalagd tid" - Vilka får se schemalagda / ickeschemalagda timmar under "Arbetsuppgifter".
Schoolity AB • info@schoolity.com