settingsInställningar - Tjänstefördelning

Här kan skolor anpassa inställningar för tjänstefördelning.
Utseende
Beskrivning av fält:
Resurshantering: Ska tjänstefördelning visas i timmar eller poäng.
Timmar heltid: Totalt timmar för en heltidsanställd under ett läsår.
Visa fliken arbetstid: Ska lärare se fliken arbetstid bland sina flikar.
Andel ej schemalagda timmar: Andel ej schemalagda timmar för anställd under ett läsår.
Visa fliken arbetstid: Kontrollera om fliken arbetstid ska vara synlig på personalens profiler.
Visa schemalagd tid under Arbetstid: Kontrollera om schemalagd tid ska visas under fliken arbetstid, förutsatt att fliken arbetstid visas.
Visa tid i timmar under fliken Arbetstid för: Vilka får se schemalagda / ickeschemalagda timmar under fliken Arbetstid.
Kan ändra i noteringar för tjänst: Vilka får göra ändringar i noteringsfältet.
Schoolity AB • info@schoolity.com