settingsInställningar - Uppgifter

För uppgifter skapade i Schoolity så kan elever och studenter göra inlämningar. Olika typer av inlämningar kan vara tillgängliga beroende på om skolan har någon integration aktiverad. Under den här fiken så kan skolan kontrollera vilka typer av inlämninar som ska tillåtas och vara tillgängliga för elever och studenter. Observera att Urkund inte fungerar med inlämningar som är länkar.
Utseende
Schoolity AB • info@schoolity.com