info_outlineIntegritetspolicy

Schoolity värnar om sina användares integritet och säkerhet. Här följer vår integritetspolicy.
 1. Schoolity delar inte med sig av användares data till tredjepart.
 2. Användare har som standard bara tillgång till data som är nödvändig för deras arbete/utbildning.
 3. Schoolity ska tillhandahålla tillräcklig säkerhet för användares data.
 4. Data lagras och överförs i krypterad form inom EU.
 5. Schoolity ska leva upp till GDPR.
 6. Information från Google, Facebook eller Microsoft som inhämtas vid inloggning och dokumenthantering används bara för inloggning och dokumenthantering. Informationen sparas inte och delas inte med tredje part.
 7. Ingen personlig information som görs tillgänglig för Schoolity via tillstånd vi begär för en användares Google, Facebook eller Microsoft-konto kommer läsas, sparas, cachas eller delas.
 8. Om ni vill ändra eller radera er data vänligen kontakta er skola.

info_outlinePrivacy policy

Schoolity protects its users' integrity and security. This is our privacy policy.
 1. Schoolity does not share user data with third parties.
 2. By default, users only have access to data necessary for their work/education.
 3. Schoolity will provide sufficient security for user data.
 4. Data is stored and transmitted in encrypted form within the EU.
 5. Schoolity implements GDPR.
 6. Information from Google, Facebook or Microsoft that is collected during log in and document sharing is only used for log in and document sharing. Information is not saved nor is it shared with third parties.
 7. At no point will any personal information made available to Schoolity through any permissions we request from a user's Google, Facebook or Microsoft account be viewed, stored, cached or shared.
 8. If you want to change or delete your data please contact your school.
Schoolity AB • info@schoolity.com