lockAnvändares kontaktinformation i Schoolity

Den här sidan detaljerar vem som kan se vad gällande olika användares kontaktinformation, samt hur du själv kan kontrollera vem som får se din information.
Se exempelbild över infosida för elever/studenter och närstående nedan. Närstående hittar sin info genom att scrolla längst ner på någon av sina barns info-sida. Användare kan klicka på ikonen visibility för att kontrollera hurvida fältet ska vara synligt för andra användare eller inte. Ett synligt fält är synligt för samtliga användare på skolan.
Följande personal på skolan är de enda som kan se ett fält som är markerat som dolt. Inga undantag finns för andra studenter/elever eller närstående.
  1. Mentor till en elev/student kan se den eleven/studentens dolda fält.
  2. Mentor till en elev kan se den elevens närståendes dolda fält.
  3. Personal med behörigheten "Läsa elevinfo" kan se alla dolda fält.
  4. Personal med behörigheten "Ändra elevinfo" kan ändra alla elev/student-fält, närståendes fält, samt har de behörigheter som gäller för "Läsa elevinfo"
Lägg vidare märke till följande
  1. Ikonen vid fältet för personnummer är permanent markerad som dold för tydlighet, det går inte att välja att visa sitt personnummer.
  2. Ej myndig elev ser inte ikonen för att dölja sina fält. I det fallet kontrolleras det istället av elevens närstående.
  3. Lärare med behörighet att se dolda fält kan även se, men inte ändra, hurvida ett fält är markerat som dolt eller inte.
  4. Ett fält som är dolt går aldrig att hitta med sökfunktionen, dock så kan sökfunktionen ta upp till en dag på sig för att matcha en användares inställningar.
  5. Ett undantag gäller för funktionen att dölja foto och e-post. Dolt foto eller e-post är bara dolt för andra studenter/elever och kan alltså inte döljas från lärare.
Schoolity AB • info@schoolity.com