info_outlineKopiera elev till grupp

Kopiera elev till grupp via dra och släpp
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
  3. Håll inne Alt-tangenten och dra och släpp en eller flera elever från en grupp till en annan
  4. Kontrollera att det står "Kopierar" istället för "Flyttar" i en tool-tip enligt nedan
Kopiera elev till grupp via högerklick
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
  3. Markera en eller flera elever
  4. Högerklicka på en grupp och välj "Kopiera till"
Schoolity AB • info@schoolity.com