info_outlineKursplan / ämnesplan

En kursplan/ämnesplan samlar alla kurser / ämnen så att det enklare ska gå att hantera flera elevers individuella studieplaner åt gången. Den kan tilldelas elever via Elever->Medlemmar eller från en enskild elevs info-flik.
För gymnasiet
Under fliken "Kurser" hanteras kurserna för en kursplan.
Lägg till en kurs
Ta bort en kurs
Välj terminer
Kurser som ska läsas enligt studieplan
Schemaposition på kurs
Kurstyper
För högskolor
På högskolan läggs huvudkurser på studieplanen. När huvudkursen läggs till innebär det att även eventuella delkurser och moment också hamnar där. För att se delkurserna trycker man på “Visa delkurser”. Om en huvudkurs har delkurser så görs markeringen av terminerna på delkurserna och inte på själva huvudkursen. Markeras en termin på en delkurs så kommer huvudkursens termin även den att aktiveras / inaktiveras. För delkurser som tidigare lagts på studieplanen kommer de att visas och fungera som tidigare men lägger man till en huvudkurs kommer delkurserna för den kursen att döljas från vanliga vyn och visas endast om man väljer att visa delkurser.
För grundskolan
Under fliken "Ämnen" ställer man in vilka terminer som eleverna ska läsa respektive ämne och skilja på obligatoriska (hamnar automatisk på elevens individuella studieplanen) och icke-obligatoriska ämnnen.
Schoolity AB • info@schoolity.com