info_outlineLägg till elev i grupp

Lägg till elev i en grupp från navigationskolumnen
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Klicka på "Elever" i navigationskolumnen
 3. Markera en elev.
 4. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
 5. Högerklicka på en grupp
 6. Välj "Klistra in"
Lägg till elev i en grupp från elevens gruppflik
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Klicka på "Elever" i navigationskolumnen
 3. Välj en elev
 4. Öppna fliken "Grupper"
 5. Klicka på knappen "Lägg till" för att få fram en rullista med grupper
 6. Välj en grupp i listan
Schoolity AB • info@schoolity.com