info_outlineLägg till kurs / betygsämne på ämne

För att kurser som eleven läser ska kunna schemaläggas behöver kurser kopplas till ämnen som eleverna läser.
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Klicka på "Ämnen" i navigationskolumnen
  3. Klicka på ett äme i listan för att öppna det
  4. I kurslistan välj önskad kurs
  5. Om ämnet är knutet till en lektion och lektionen har grupper så har nu eleverna i gruppen fått kursen på sin studieplan
Schoolity AB • info@schoolity.com