info_outlineMedlemmar

Beskrivning
Medlemmar kommer man endast åt från avancerat läge. För att välja en medlemsyta klicka på pilen till höger om rubriken i navigationskolumnen (Elever, Klasser & Grupper, ...).
Filtrering
Om muspekaren förs till en kolumnrubrik så dyker filterrutan för den kolumnen upp. Skriv text i rutan så visas matchande förslag i rullistan under. * fungerar som wildcard i början och slutet av ord. Det går även att kombinera ihop flera sökord m.h.a. AND, OR och NOT operatorer.
Sortera
Klicka på namnet av en kolumn för att sortera. Ett klick innebär fallande sortering, två klick stigande. Det går att ha upp till 3 aktiva sorteringar för sortering i första, andra och tredjehand.
Spara och ladda sorteringar och filtreringar
I tabellerna över elever/studenter, personal samt ansökningstabellen så tillkommer alternativen "Spara" och "Ladda" i knappraden. Dessa kan användas för att spara och ladda aktuell filtrering+sortering. Den här funktionen är enbart tillgänglig för personal på skolan och är till för att ha lättare åtkomst till filtreringar som skolan finner att de gör ofta. Om du sparar en filtrering så är den tillgänglig för all övrig personal på skolan.
Schoolity AB • info@schoolity.com