info_outlineMöten

Möten kan skapas för elevgrupper inför t ex utvecklingssamtal.
Se följande instruktionsvideo för information om mötesfunktionen. Det primära användningsområdet för funktionen är utvecklingssamtal. Möjligheten ges för en lärare att skapa en uppsättning bokningsbara tillfällen där elev/student/närstående själva kan välja en tid.
Schoolity AB • info@schoolity.com