notificationsNotifikationer

Det här avsnittet dokumenterar de notifikationer som finns i Schoolity samt hur de går ut till olika användare.
Allmänt
En notis kan syfta till lite olika saker. Schoolity producerar mestadels tre olika typer av Notiser. Notifikationsklockor i programmet som man ser när man loggat in. Notiser som mail för vissa händelser, och notiser i mobiltelefonen om man använder Schoolity-appen. I allmänhet gäller att notifikationsklockor i programmet även ska gå ut som notiser till mobilen, men avvikelser kan förekomma.
Notifikationsklockor i programmet
Ikonen notifications används för notifikatoner i Schoolity, Dessa uppmärksammar användaren om någonting nytt som de borde läsa. I vissa fall så gäller notifikationen någonting som man inte kan hitta direkt på hemsidan, i de fallen ligger klockan ofta nära någon knapp eller liknande så man kan följa notifikationen till vad den gäller genom att klicka sig dit. Notifikationer kan sedan kvitteras genom att man klickar på saken som notisen gäller för.

På sidor där många notifikationer kan förekomma så kan man finna ikonen notifications_off som kan användas för att kvittera samtliga notifikationer på den sidan. Alla notifikationsklockor har även ett bäst-före datum på 3 månader.

Följande notifikationsklockor kan förekomma för elever och studenter i Schoolity.
  • Uppgift skapad under en ämnes eller kursyta
  • Nytt resultat på en uppgift
  • Nytt inlägg under en ämnes eller kursyta
  • Kommentarer på inlägg/uppgifter under en ämnes eller kursyta
  • För mobilanvändare förekommer notifkationer för meddelanden på hemsidan, eftersom att den sidan inte är förstasidan på mobilen.

Följande notifikationsklockor kan förekomma för lärare och övrig skolpersonal i Schoolity.
  • Kommentarer på inlägg/uppgifter under en ämnes eller kursyta
  • För mobilanvändare förekommer notifkationer för meddelanden på hemsidan, eftersom att den sidan inte är förstasidan på mobilen.

Närstående får vanligtvis inga notifikationer kopplat till udervisningen men får notifikationer om nya meddelanden på sin hemsida om de använder mobil-appen.
Notifikationer i appen
Användare av iPhone eller Android-appen får även vissa notiser direkt i mobilen. Notiser i mobilen är på som default i appen och kan stängas av via mobilens egen sida för att kontrollera vilka appar som får skapa notiser.
Notifikationer som e-post
Notifikationer som går ut med e-post är vanligtvis inte associerade med någon notis i mobilen eller notifikationsklocka. Dessa notiser kommer snarare oftast från någon specifik funktion som själv dokumenterar att den skickar ut email, t.ex. Frånvarovarningar.
Schoolity AB • info@schoolity.com