notificationsNotifikationer

Det här avsnittet dokumenterar de notifikationer som finns i Schoolity samt hur de går ut till olika användare.
Allmänt
En notis kan syfta på några olika saker, men är generellt en notifikationsklocka i programmet, ett mail som går ut som notis för vissa händelser eller en notifikation i mobilappen. I allmänhet gäller att notifikationsklockor i programmet även går ut som notiser till mobilen, men avvikelser kan förekomma.

Alla användare kan göra vissa inställningar för notiser under sina privata inställningar. De privata inställningarna hittas om man klickar på sitt namn högst upp till höger och väljer Inställningar.
Notifikationsklockor i programmet
Ikonen notifications används för notifikatoner i Schoolity. Dessa uppmärksammar användaren om någonting nytt som de borde läsa. Notifikationen är generellt synlig på hem-fliken eller nära en knapp så man kan följa notifikationen. När man klickar på det som notisen gäller försvinner notisen.

På sidor där många notifikationer kan förekomma finns ikonen notifications_off som användas för att kvittera samtliga notifikationer på den sidan. Alla notifikationsklockor har även ett bäst-före datum på 3 månader.

Följande notifikationsklockor kan förekomma för elever och studenter i Schoolity.
  • Uppgift skapad under en ämnes eller kursyta
  • Nytt resultat på en uppgift
  • Nytt inlägg under en ämnes eller kursyta
  • Kommentarer på inlägg/uppgifter under en ämnes eller kursyta
  • För mobilanvändare förekommer notifkationer för meddelanden på hemsidan, eftersom att den sidan inte är förstasidan på mobilen.

Följande notifikationsklockor kan förekomma för lärare och övrig skolpersonal i Schoolity.
  • Kommentarer på inlägg/uppgifter under en ämnes eller kursyta
  • För mobilanvändare förekommer notifkationer för meddelanden på hemsidan, eftersom att den sidan inte är förstasidan på mobilen.

Närstående får vanligtvis inga notifikationer kopplat till udervisningen men får notifikationer om nya meddelanden på sin hemsida om de använder mobil-appen.
Notifikationer i appen
Användare av iPhone eller Android-appen får även vissa notiser direkt i mobilen. Notiser i mobilen är på som default i appen och kan stängas av via mobilens egen sida för att kontrollera vilka appar som får skapa notiser.
Notifikationer som e-post
Notifikationer som går ut med e-post är vanligtvis inte associerade med någon notis i mobilen eller notifikationsklocka. Dessa notiser kommer snarare oftast från någon specifik funktion som själv dokumenterar att den skickar ut email, t.ex. Frånvarovarningar.
Schoolity AB • info@schoolity.com