info_outlinePrognoser & Varningar

Prognoser och varningar är funktioner som är kopplade till ämnes/kursytor för att ge elever och studenter en tydligare översikt på sin hemsida i programmet. I bilden nedan visas en kursruta med en aktiv varning i form av varningstriangel-ikonen och en prognos i form av texten "I fas" i nedre kant av rutan. Information och statistik över prognoser och varningar finns tillgängligt som en rapport som beskrivet under hjälpavsnittet för rapporter.
Prognoser
Prognoser är korta statusmeddelanden som kan sättas för varje elev eller student på en ämnesyta eller kursyta. Skolan väljer själva vilka prognoser som ska användas genom att skriva in dem i inställningar under rubriken "Prognoser & Varningar" Information om hur man sätter och uppdaterar prognoser finns under Ämnes & Kursytor Ett undantag för prognosraden på kurs och ämnesytor gäller. När en elev får ett betyg publicerat för ämnet så byts raden till "Avslutad". Den faktiska prognosen och dess senaste ändringsdatum står dock kvar som beskrivet under Ämnes & Kursytor
Varningar
Skolan väljer själva vilka varningar som ska användas genom att skriva in dem i inställningar under rubriken "Prognoser & Varningar". Schoolity kommer automatiskt att skapa de vanliga varningstyperna åt er. I grundskola och gymnasie så är det f-varning och närvarovarning. För högskola så byts f-varning ut till restrapport. För årskurs 1-5 i grundskolan används ämnesvarning istället för f-varning. Varningarna är ett effektivt sätt att uppmärksamma elever/studenter om att något behöver åtgärdas. Dels så syns varningen tydligt på ämnes/kursytan och elev/student får en kvittensdialog när de klickar på ämnes/kursytan så att undervisande lärare kan se om elev/student har kvitterat varningen eller inte. Varningar skapas som inlägg under Ämnes & Kursytor
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com