info_outlineRadera entitet

Alternativet "Radera" i menyn "Ändra" kan används för elever, grupper, ämnen, personal, salar & utrustning, perioder, lektioner, kurser samt studieplaner. Entiteter kan endast raderas ifall de inte har kopplingar till andra entiteter. Som ett exempel så kan ej elever raderas om de har fått resultat i ett ämne / kurs.
Radera entiteter
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Vill du t.ex. radera en grupp, öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
  3. Kontrollera att gruppen inte har några kopplingar till lektioner eller elever
  4. Markera bollen bredvid entiteterna du vill radera
  5. Uppe i menyn välj Ändra->Radera
  6. Eventuellt kan man få upp en varning som nedan
  7. Bekräfta att du vill ta bort gruppen
  8. Samma princip gäller för andra entiteter som finns i navigationskolumnen
Schoolity AB • info@schoolity.com