info_outlineBetyg till UHR

Detta är en rapport för gymnasiet över studiebevis / examensbevis som ska levereras till den Nationella betygsdatabasen (BEDA) som UHR administrerar. UHR vidarebefordrar sedan betygen till SCB. I annat fall levererar man betygen direkt till SCB. Läs mer om Nationella betygsdatabasen (Beda) här.
Användning
  1. Markera de elever som ska inkluderas i rapporten.
  2. Välj menyn Rapporter->"Studebevis till UHR (Betygsdatabasen)" eller "Rapporter->"Examensbevis till UHR (Betygsdatabasen)".
  3. Rapporten laddas ner till din hårddisk.
Angående Examensbevis till UHR
Den här rapporten presenterar först en dialog där ni ombeds besvara om eleverna för närvarande går i gymnasieskolan.
UHR behöver veta om de inrapporterade betygen är för en elev som för närvarande går i gymnasieskolan eller ej.

I de allra flesta fall kan det här alternativet lämnas på "Avgör automatiskt".
Automatiken avgör då det här baserat på om de markerade eleverna för närvarande är aktiva i det nuvarande läsåret.

Den avsedda metoden att lämna in kompleterande uppgifter för en elev som t.ex. gjort prövningar men som inte längre är i det aktiva läsåret
är alltså att öppna ett tidigare läsår, markera eleven där, och seda ta ut rapporten.

Om en eleven exempelvis har några betyg satta efter prövning så kan UHR presentera följande felmeddelande.
Anmärkning P är endast tillåten och dessutom obligatorisk på en kurs om examen är utfärdad för en elev som inte går i gymnasieskolan.

I det här fallet så kan ni producera en rapport som accepteras av UHR genom att ändra till
Elev i gymnasieskolan: Nej
Schoolity AB • info@schoolity.com