info_outlineSchoolity och digitala nationella prov

Verktygs Hub
Schoolity samlar alla verktyg för digitala nationella prov under en hub som ni kommer åt via menyalternativet "Rapporter -> Digitala Nationella Prov"
Ställ in rätt prov under ämnes/kursytan
Innan ni laddar ner filen för överföring av uppgifter till skolverket från hubben så behöver ni under respektive ämnes/kurstyta ställa in vilken provaktivitet varje grupp av elever gör. Enligt bildexemplet, klicka på kugghjulet för att ta upp inställningar och välj provaktivitet i sektionen "Digitala Nationella Prov"
Överföring av uppgifter till Skolverket (Provisionering)

Innan ni kan genomföra de nationella proven digitalt behöver ni föra över uppgifter om era användare till Skolverket. Utöver de uppgifter som redan finns i Schoolity behövs ett federationsanvändarnamn (EPPN).

Ett federationsanvändarnamn är en unik identifierare som kopplar en persons inloggning till en användare i provtjänsten. Identifieraren behövs för samtliga användare – både för skolenhetens personal och för elever.

Schoolity hanterar EPPN på följande sätt:
I Inställningar → Allmänt → Skolinformation finns fältet "EPPN huvudman". Där fyller skolan i huvudmannens domän, vanligtvis det som står efter @ i epostadressen t ex "skolan.se"

Den individuella delen av EPPN finns på elevers och personals Info-sida under Undervisning. Tillsammans utgör de användarens EPPN t ex abcd1234@skolan.se.

Det finns tre sätt att fylla i den individuella delen av EPPN:

  1. Direkt på Info-sidan
  2. Importera genom de vanliga personal och elevimporterna
  3. Automatiskt skapa dem via menyn "Rapporter → Digitala Nationella Prov"

Slutligen behöver ni föra över uppgifterna till Skolverket. Det gör ni genom att välja i menyn Rapporter → Digitala nationella prov. Där kan ni skapa färdiga filer som ska skickas till skolverket.
Inloggning till Skolverkets provplattform

För att skolornas elever och personal ska kunna logga in i Skolverkets provplattform krävs att huvudmannen har tre saker

  1. En inloggningstjänst med federerad inloggning (IdP)
  2. Medlemskap i en identitetsfederation
  3. E-legitimation till skolpersonalen.

Varje huvudman behöver oberoende av Schoolity se till att ovanstående tre punkter uppfylls. När ni har ett avtal med en IdP behöver de komma åt uppgifter (EPPN) från Schoolity för att kunna koppla ihop användare som har provisionerats med användare som ska logga in för att skriva prov. För att underlätta så mycket som möjligt kommer Schoolity att erbjuda olika sätt för en IdP att hämta dessa uppgifter. De planerade sätten är:

  1. Läsa uppgifterna i realtid via Schoolitys API*.
  2. Skriva uppgifterna i förväg till Google-konton.
  3. Skriva uppgifterna i förväg till Microsoft Entra ID-konton.

*Vi samarbetar med IdP:n Svensk E-identidet för att vårt API ska stämma överens med deras system för att undvika att skolor själva ska behöva anpassa formatet på uppgifterna.

Fler detaljer kommer att tillkomma.

Lär er mer
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-digitala-nationella-prov
Schoolity AB • info@schoolity.com