info_outlinePMO

Rapport till PMO (Skolhälsovård)
Användning
  1. Välj vilka elever som ska inkluderas i rapporten.
  2. Lägg märke till att elever med skyddad identitet ska registreras manuellt av respektive antagningssystem, de kommer ej med i den här rapporten
  3. Välj Rapporter->"Skolhälsovård (PMO)"
  4. Filen laddas nu ner till din dator
  5. Ifall filen ej laddas ner, utan öppnas i webläsaren, högerklicka på sidan och välj "Spara som" för att spara ner filen som sedan ska skickas till PMO.
Lägg märke till att vissa fält är obligatoriska i rapportfilen, om dessa ej är ifyllda för någon elev så hoppar rapporten över dem. Kontrollera därför att alla elever har både ett för & efternamn, en skola m. skolenhetskod (skrivs in i programinställningar) och en klass.
För närstående så är på samma sätt både för+efternamn obligatoriskt i rapporten, rapporten hoppar därför över närstående som ej har båda ifyllt.
För närstående så är personnummer ibland en obligatorisk uppgift, rapport hoppar därför inte över dessa även om de är blanka. Vid fel så kan det vara närståendes personummer som saknas. Kontrollera vad som gäller med PMO.
Schoolity AB • info@schoolity.com