info_outlineRapport - Prognoser & Varningar

Rapporten Prognoser & Varningar erbjuder en filtreringsbar översikt av alla prognoser och varningar.
Användning
För att använda rapporten så markerar du först de elever du vill ha med i översikten. Ska alla elever vara med så kan man gå till tabellen över samtliga elever och klicka "markera alla". Rapporten är tillgänglig på grundskola, gymnasie och högskola och kräver ingen särskild behörighet.
Beskrivning
Cirkeldiagrammet visar fördelningen av prognoser över aktuell filtrering. Som standard är ingen filtrering applicerad, men vissa elever som markerades kan filtreras helt från vyn beroende på din användares behörigheter. Mer specifikt så kan lärare utan extra behörighet bara se rapporten för elever som de undervisar i något ämne, eller som de är mentor för. Filtreringsmöjlighterna som finns är att bara visa för en viss prognos, bara visa ämnes/f-varningar och/eller bara visa närvarovarningar. Det går även att exportera aktuell filtrering till en datafil.
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com