info_outlineRapporter SCB

Det finns flera olika rapporter som ska skickas in till SCB.
För att de här rapporterna ska genereras korrekt så krävs det att saker är korrekt ifyllda i systemet.
Se hjälp och instruktioner under rubriken för respektive rapport.
Nationella prov gymnasieskolan
En rapport över resultat i nationella prov på gymnasiet. Mer information om rapporten finner du hos scb
Nationella prov årskurs 3/6/9
En rapport över resultat i nationella prov för grundskolans åk3, 6 och 9. Mer information om rapporten finner du hos scb.
Grundskolan: elever och modersmål
En stor del av informationen som krävs av den här rapporten kontrolleras via en samling av inställningar under varje elevs info-flik som kallas för Speciella behov. T.ex. om eleven har ett åtgärdsprogram eller om det är en integrerad elev.

Det är alltså viktigt att ni kontrollerar samtliga inställningar i den dialogen innan ni tar ut rapporten. Dock så är inte exakt alla alternativ specifika till en elev för de här rapporterna samlade där.
Kontrollera således även följande punkter inför rapportering till SCB.
 • Se till att ni fyllt i eventuella modersmål för elever. Det kan väljas via Elever -> Medlemmar eller elevens egen info-flik.

 • För språkrapporterna. Det språk en elev betraktas läsa eller delta i bestäms av det inställda valet av språk för de ämnen de läser, ämnena de läser bestäms i sin tur utifrån schemaläggningen.
  Kontrollera alltså t.ex. att alla språkämnen är korrekt inställda som rätt alternativ av modersmål/moderna språk språkval/moderna språk elevens val. Samt rätt språk-kod.
  Det blir med andra ord fel i de här rapporterna om ett språkämne utan ett bestämt språk sätts som ämne på en lektion.

 • Rapporten vill ha varje elevs klassbeteckning. För att det ska fungera så krävs det att varje elev ligger i en klassgrupp. Ni kan kontrollera det här i elevtabellen under kolumnen "klass"

 • Rapporten vill ha information om eventuellt fritidshem. För att det här ska fungera korrekt så krävs det att kod för fritidshem och övrigt är ifyllt under inställningar -> fritidshem. Utöver det så behöver alternativet "Fritidshem" kryssas i för de elever som deltar.

 • Om skolan enbart hanterar en skolenhetskod så vet systemet automatiskt vilken skolenhetskod eleven ska tilldelas i rapporten.
  Om skolan hanterar mer än en skolenhetskod så måste varje elev manuellt tilldelas en skola. Ni kan kontrollera det här i elevtabellen under kolumnen "skola"
Mer detaljerad information finns hos scb.
Grundskolan: slutbetyg
En rapport över alla nioendeklassarnas slutbetyg.

Detaljerad information om rapporten finns hos scb.
Grundskolan: betyg årskurs 6
En rapport över alla sjätteklassarnas betyg.

För att rätt betyg ska rapporteras så är det viktigt att terminsmarkeringarna på elevernas studieplaner stämmer. Aktiv terminsmarkering på studieplanen betyder att eleven läser ämnet den terminen.
Det är även viktigt att alla elevers årskurs är inställda korrekt, ni kan kontrollera elevers årskurs under deras info-flik.


Detaljerad information om rapporten finns hos scb.
Schoolity AB • info@schoolity.com