info_outlineSignering av betyg av flera lärare

Ibland behöver ett betyg signeras av mer än en lärare, här beskriver vi hur det går till.
Flera undervisande lärare
Om det finns flera undervisande lärare bör de redan finnas registrerade på minst en lektion för den aktuella ämnet (kursen) och gruppen. Alla undervisande lärare kan signera det satta betyget enligt Signera betyg. Observera att ett signerat betyg inte kan ändras utan extra behörighet.
Signerande lärare som ej undervisat
Om det finns lärare som ej har undervisat i ämnet (kursen) kan även de signera det satta betyget. Förutsättningen är att de har behörigheterna "Betyg" och "Elevtillgång". De kan därefter, i det avancerade läget, navigera till den undervisande lärares sida, välja Ämnen/Kurser och fortsätta som vanligt enligt Signera betyg. Det går också att gå via Ämnesytor/Kursytor i vänsterkolumnen i det avacerade läget. Observera att ett signerat betyg inte kan ändras utan extra behörighet.
Schoolity AB • info@schoolity.com