info_outlineSkapa Google Drive mappstruktur

Välj mappstruktur
 1. Välj "Verktyg"->"Skapa Google Drive mappstruktur" i menyn
 2. Markera vilka "ämnesgrupper" du vill skapa struktur för och klicka på "Skapa"
 3. Eleverna kommer nu bland annat att få en inlämningsmapp där inlämnade uppgifter hamnar. Även mappar där lärarens delade material hamnar skapas
 4. Det kan ta upp till ett dygn innan mapparna har skapats, en e-post skickas ut till läraren när mapparna är klara att använda
Mappstrukturen
För varje vald ämnesgrupp skapas en mapp som heter: "[Ämne] - [Grupp] - [Läsår]". I den ligger följande mappar:
 • Gemensamt material - Elever har läsrättigheter, Lärare skrivrättigheter
 • Samarbeten - Både elever och lärare har skrivrättigheter
 • Individuell Inlämningsmapp per elev - Eleven har skrivrättigheter, lärare har skrivrättigheter
 • Eget material - Endast eleven har tillgång
 • Lärarmaterial - Endast lärare har tillgång
Fel med mappstrukturen
Ibland så ser inte mappstrukturen ut som man tänkt sig. Nedan följer lösningar till vanliga fel:
 1. Gemensamt material - Eleverna saknar åtkomst: Kontrollera att G Suite grupp finns och att elev finns i G Suite gruppen
 2. Samarbeten - Har ej skapats: Kontrollera att G Suite grupp finns
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com