info_outlineSkapa nytt schema

Ett schema behöver skapas för varje nytt läsår
Namnge nytt schema
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Välj alternativet "Nytt..." i menyn Arkiv
  3. Fyll i önskat namn, notera att å, ä, ö och andra specialtecken ej är tillåtna.
Inställningar
  1. Välj vad som ska kopieras över från det gamla aktiva schemat till det nya schemat
  2. Välj mellan vilka datum läsåret pågår, längd på dag, raster och veckodagar
  3. Klicka på färdigställ, bekräfta inställningarna och vänta tills schemat har skapats klart. Notera att de flesta inställningar går att ändra i efterhand från schemaläggningsläge->Inställningar...
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com