filter_vintageInlägg - Stödinsatser

Stödinsatser kan skapas som inlägg under återkopplingsfliken på en ämnes eller kursyta, och under en elevs översiktssida. Verktyget är speciellt modellerat efter de riktlinjer framtagna av skolverket för att erbjuda elever extra anpassning och särskilt stöd.
Beskrivning
I det här inlägget så kan man markera i vilken status som stödinsatser av någon typ befinner sig i för en elev. Varje status erbjuder ett fritextfält för att kunna dokumentera.

Längst ner i inlägget finns historik som visar datum för varje ändring av status.
Utseende
Schoolity AB • info@schoolity.com