chat_bubbleTextinlägg

Vanliga textinlägg kan skapas under flikarna innehåll och återkoppling på en ämnes/kursyta, samt under en elevs översiktssida.
Beskrivning
Textinlägg kan användas till vad som helst, ett vanligt användningsområdet är att samla allmän information om ämnet/kursen som inte täcks av centralt innehåll och kunskapsmatrisen.
Utseende
Schoolity AB • info@schoolity.com