info_outlineUtläsa Frånvaro & Närvaro

Frånvaro
Högst upp i elevens frånvaroflik visas anmäld frånvaro för vald tidsperiod. Det går även att anmäla frånvaro. Under anmäld frånvaro visas detaljerad frånvarostatistik. Tidsintervall för statistiken väljs i periodväljaren. Om programmet används i avancerat läge så går periodväljaren att ställa in på exakta valfria intervall, medans i standardläge kan endast veckor och andra färdigskapade periode användas.
Frånvaro - Alla elever (Endast personal)
Visar statistik över alla (eller markerade) elevers frånvaro under vald tidsperiod. Det går att sortera kolumnen.
En lärares frånvaroflik (Endast personal)
Visar statistik över eleverna i en lärares grupper. Inte bara frånvaro i gruppen utan all frånvaro för en elev visas.
Frånvaro - Alla lärare(Endast personal)
Visar statistik över antalet rapporterade lektioner per lärare
Gruppens frånvaroflik (Endast personal)
Visar statistik över eleverna i vald grupp. Inte bara frånvaro i gruppen utan all frånvaro för en elev visas.
Närvaro
Lektioner inställda på rapporteringstypen närvaro redovisar närvarostatistik och redovisar inte sina rapporter tillsammans med övrig frånvarostatistik. Istället redovisas den här typen under en egen flik “Närvaro” på varje kursyta.
Rubrikerna på bilden är de olika närvarokategorier man har, i parentes efter det är antalet obligatoriska närvarotillfällen man ställt in, och i bollarna är antalet tillfällen som elev eller student närvarat. Bollen färgas grön om kraven är uppnådda och röd om kraven inte är uppnådda och alla schemalagda lektionspass för den kategorin redan blivit rapporterade. Den ytterligare kolumnen “Frånvaro” visar en summering av vanlig frånvarostatistik, enbart inräknat aktuell kurs/ämne. Kolumnen är blank om inga frånvarorapporter existerar.
Schoolity AB • info@schoolity.com