messageCentralt innehåll
radio_button_checkedPlanering
fiber_manual_recordCentrala innehåll importerat från Skolverket
fiber_manual_recordSäkerställa att alla delar av ämnets centrala innehåll har behandlats
fiber_manual_recordVisuell tydlighet för elever, lärare och vårdnadshavare genom ikoner och färgmarkering
fiber_manual_recordMöjlighet att koppla planeringar och uppgifter till specifika punkter i det centrala innehållet