messageLektion - Närvaro
radio_button_checkedFrånvaro
fiber_manual_recordRapportera frånvaro med några få klick
fiber_manual_recordAnmäld frånvaro av vårdnadshavare / myndig elev fylls automatiskt
fiber_manual_recordSkolan väljer själv titel och kategori på frånvaroorsaker
fiber_manual_recordMöjlighet till delad närvaro / frånvaro, samt flera olika frånvaroorsaker
radio_button_checkedNärvaro
fiber_manual_recordNärvaro på tillfällen som inte är obligatoriska
fiber_manual_recordMöjlighet att specificera närvarokrav