messageNärvaro
radio_button_checkedAllmänt
fiber_manual_recordNärvaro för ämnet / kursen
fiber_manual_recordVälj om närvaro ska vara obligatorisk eller ej
fiber_manual_recordSätt antal närvarotillfällen för godkänt