info_outlineÄmnes & Kursytor

Ämnesfliken visar detaljerad information om det ämne man väljer i listan som visas när man trycker på fliken Ämnen eller det ämne som man klickat på i fliken Hem.
I bilden nedan så finns kursrutorna i högra kolumnen av programmet under rubriken "Kurser" Dessa leder till respektive kursyta, det är dessa som leder till ämnes/kursytan som är besrkiven i det här avsnittet. I grundskolor så kallas dessa istället för ämnesruta och ämnesyta.
Utseende
Innehåll
Under innehåll kan du samla allt som hör till ämnet i ett smart utbildningsflöde. Skapa inlägg och uppgifter med plus-knappen som ligger överst på sidan.
Man kan också välja att visa enbart uppgifter och få dem sorterade på deadline med knappen "Uppgifter efter datum"
Återkoppling
Under återkoppling så finner man samma utbildningsflöde som under innehåll fast uppdelat per elev/student. Det betyder att inlägg här är privata mellan undervisare och den eleven/studenten.
Här finns också Ämnesmatrisen för eleven/studenten. Samt tillgång till val för prognos, betyg, f-varningar och närvarovarningar.
Inställningar
Man kan kontrollera vem som får skapa nya inlägg och kommentera via ämnesytans inställningar som är tillgängliga via kugghjulet högst upp till höger på sidan.
Foton
Här samlas alla foton för enkel tillgänglighet åt undervisande personal.
Årsschema
Årschemat visar alla lektioner i ämnet över hela läsåret.
Rubriceringsmatris
Betyg
Här finns en yta för att sätta betyg för just den här ytans ämne och grupp. För ingående information om hur man sätter betyg. Läs avsnitten under Betyg och omdömen i hjälpen.
Prognoser
Här finns en samlingssida över prognoserna för alla elever på ytan, samt olika möjligheter att sätta prognoser och uppdatera deras senaste datum. Varningar visas också men sätts inte här.
Närvaro
Innehållet under fliken närvaro är beskrivet under rubriken "Närvaro" i hjälpavsnittet Utläsa Frånvaro & Närvaro
Schoolity AB • info@schoolity.com