info_outlineAnmäl frånvaro

Närstående/myndig student och personal anmäler frånvaro på olika sätt. Instruktioner för personal hittas längre ner på sidan.
Anmäla frånvaro som vårdnadshavare eller myndig student
Vårdnadshavare eller myndig student kan anmäla frånvaro upp till 2 veckor tillbaka i tiden, beroende på skolans inställningar. Om du som förälder har fler barn på samma skola kontrollerar du först att du har rätt användare öppen. Du kan växla mellan barnens profiler genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet, klicka på “Mina barn”, och sedan välja barnet i fråga.

För att anmäla frånvaro gör föräldrar eller myndig student enligt följande:

 1. Klicka på fliken ”Frånvaro” i menyraden.
 2. Klicka på ”Anmäl frånvaro” uppe till vänster.
 3. Nu kommer en ruta upp där du ska ange datum, tid och orsak.
  1. Datum: Välj datum för frånvaron. Dagens datum är färdigifyllt. Du kan välja flera dagar i följd.
  2. Tid: Ange tid för frånvaron. Heldag är färdigifyllt. För att anmäla del av dag anger ni den faktiska tiden eleven kommer vara frånvarande från skolan.
  3. Orsak: Här anges orsaken för frånvaron.
 4. Klicka ”SPARA”
Anmäla frånvaro som personal
Notera att informationen på den här hjälpsidan gäller för att förregistrera frånvaro, exempelvis sjukanmälningar. Läs mer om närvarorapportering av lektioner här.

För att kunna ändra eller anmäla frånvaro som personal behöver du vara tilldelad behörigheten “Ändra Närvaro”. Dina behörigheter ser du under din Info-flik. Personal kan anmäla frånvaro på två sätt som beskrivs i följande avsnitt.

Alternativ 1
 1. Gå till avancerat läge
 2. Leta upp önskad elev
 3. På elevens “Hem”-sida. Klicka på fliken "Frånvaro"
 4. Klicka på ”Anmäl frånvaro” uppe till vänster.
 5. Nu kommer en ruta upp där du ska ange datum, tid och orsak.
  1. Datum: Välj datum för frånvaron. Dagens datum är färdigifyllt. Du kan välja flera dagar i följd.
  2. Tid: Ange tid för frånvaron. Heldag är färdigifyllt. För att anmäla del av dag anger ni den faktiska tiden eleven kommer vara frånvarande från skolan.
  3. Orsak: Här anges orsaken för frånvaron.
 6. Klicka ”SPARA”
Alternativ 2
Den här metoden kan vara användbar om du vill anmäla frånvaro för flera elever samtidigt.
 1. Gå till avancerat läge
 2. Leta upp elev(er) i navigationskolumnen till vänster. Högerklicka (klicka med två fingrar på vissa mac-modeller) och välj “Anmäl frånvaro”.
 3. Samma dialogruta som tidigare kommer upp
 4. En bekräftelse på den anmälda frånvaron återfinns nu på “Närvaro”-sida.
Schoolity AB • info@schoolity.com