info_outlineRapportera frånvaro & närvaro

Det finns två olika sätt att rapportera frånvaro & närvaro på lektioner. Vilken som ska användas går att välja vid fältet Rapportering på info-fliken för en lektion. Som standard är Frånvaro valt, den andra metoden är Närvaro.
Utseende på lektions infosida
För schemaläggare och administratörer, den intresanta raden i bilden nedan, för det här avsnittet, är "Rapportering", som kontrollerar vilken typ av frånvarorapportering som ska användas för lektionen.
Frånvaro
Rapporter på lektioner inställda på Frånvaro bidrar till frånvarostatistik som beskrivs i Utläsa Frånvaro & Närvaro För att använda den här typen av rapportering så krävs att skolan går till fliken “Frånvaro” i inställningar och definerar de frånvarotyper de önskar använda.
Närvaro
Rapporter på lektioner inställda på Närvaro räknas inte med i någon frånvarostatistik.
Syftet med den här typen av rapportering är att räkna och lätt kunna få en överblick över antalet tillfällen en elev eller student har närvarat vid olika typer av tillfällen. Användbart när undervisningen är av en typ där det finns ett flertal frivilliga pass där man måste närvarat vid en viss mängd av dem. När man väljer Närvaro så tillkommer således två ytterligare alternativ, “Närvarokategori” och “Obligatoriska lektioner”
Dessa val påverkar kategorisering och överblickbarheten när man sedan ska utläsa rapporterna, även detta beskrivs i Utläsa Frånvaro & Närvaro
Rapportera
När lektionerna är inställda på de typer av rapportering man önskar använda så kan lärare börja rapportera lektioner. Rapportering sker som i punktlistan nedan oavsett vilken rapporteringstyp som valts. För rapporteringstypen Närvaro så kan bara närvarande eller streck väljas. Bilden under visar det vanligaste utseendet för närvarorapporteringsfliken för en lärare.
Elever som har föranmäld frånvaro under någon tid då lektionen inträffar kommer automatiskt vara markerade som frånvarande av den orsaken, och med korrekt längd.
Enbart en frånvaroorsak kan registreras på en elev på en lektion. Om elever är frånvarande av mer än en orsak under en lektion, t.ex. p.g.a någon annan gemensam aktivitet, så bör Skapa händelse användas.
Viktigt, Som regel gäller att ogiltig frånvaro inte kan rapporteras över giltig frånvaro. Det här är ett skydd för bland annat ett mycket vanligt scenario då närstående sjukanmäler samtidigt som lärare tar frånvaro. För att ändra giltig frånvaro till ogiltig. Markera först eleven som närvarande och rapportera lektionen igen, sätt sedan önskad frånvaroorsak på eleven och rapportera.

    för att rapportera en lektion

  1. Vänsterklicka på en lektion
  2. Välj Närvaro
  3. Välj frånvaroorsak ur rullistan bredvid elev
  4. Klicka på "Rapportera"
Schoolity AB • info@schoolity.com