info_outlineAnsökningar

Ansökningssystemet i Schoolity gör det enkelt för skolan att administrera sina antagningar. I tabellen över ansökande så kan man filtrera och sortera som vanligt och lätt se vem som står först i kö baserat på de kriterier man själv sätter upp.
På den här sidan kan man automatiskt skicka ut mail till de som blivit antagna med knappen “Acceptera”. I mailet får användaren tacka ja eller nej, vilket sedan syns i tabellen.
Knappen “Importera” kan användas för att lägga till de elever som tackat ja som vanliga användare i systemet. Den används alltså inte till att importera från fil.
Knappen “Neka” kan användas för att ta bort ansökningar ur tabellen och skicka ut mail om att man inte blivit antagen.
Knappen “Radera” tar bort ur tabellen utan att skicka mail till någon. Ansökande som står i kö har inte någon koppling till registrerade elever, det här raderar alltså användare enbart ur den här tabellen, utan att motsvarande elev registrerad i Schoolity tas bort.
Knappen “Exportera” exporterar tabellen i csv format.
Knapparna "Spara" och "Ladda" låter skolan spara aktuell filtrering + sortering. I listan över sparade filtreringar som visas om man väljer "Ladda" så kan skolan även ställa in en filtrering + sortering som ska vara standard för den här listan. Detta gör det lätt för skolan att själva definera vilka kriterier som ska gälla för vem som betraktas som först i kö.
Slå på funktionen
Under inställningar finns fliken för ansökningar, skolan kan slå på ansökningssystemet genom att kryssa i checkboxen på den här sidan. Det går även att skriva in ytterligare information som ska synas på ansökningsformuläret, samt att om man så önskar skapa ett eget utseende för det mail som går ut till antagna elever. På den här sidan finns även en länk till den sida ni vill presentera för användare/ansökande. Den sidan plockar även upp den bild ni laddat upp för skolan, så kontrollera gärna själva att sidan ser bra ut.
Extra fält
Om skolan har extra frågor som de önskar ha på formuläret så går det att lägga till i inställningar under fliken "Anpassade fält" Anpassade fält läggs till som informationsfält på användare i systemet, Kryssa i checkboxen i kolumnen “Anpassat fält” på den sidan för att även inkludera det fältet i ansökningsformuläret.
Importera från fil
Importmallen finns tillgänglig via menyalternativet "Importera -> Skapa importmall -> Ansökningar" Några kolumner i den här mallen behöver följa ett format, enligt nedan. Observera att en .xlsx fil inte fungerar, spara istället i formaten .csv eller .tsv. *Obligatorisk
Förnamn* Efternamn* Personnummer* Kön Adress Postnummer Postadress Kommun Startår Årskurs köstatus Ködatum Statusdatum Språkval Modersmål Fritidsverksamhet Ansökandes_kommentar Skolans_kommentar Notering Förälder1_Förnamn Förälder1_Efternamn Förälder1_Adress Förälder1_Postnummer Förälder1_Postadress Förälder1_Epost* Förälder1_Arbetstelefon Förälder1_Mobil Förälder1_Hemtelefon Förälder2_Förnamn Förälder2_Efternamn Förälder2_Adress Förälder2_Postnummer Förälder2_Postadress Förälder2_Epost Förälder2_Arbetstelefon Förälder2_Mobil Förälder2_Hemtelefon Syskon Syskon_personnummer Skola Skola_telefon Lärare Lärare_telefon
Fritext Fritext Personnummer, dessa format fungerar:
YYYYMMDDNNNN
YYMMDDNNNN
YYMMDD-NNNN
YYYYMMDD-NNNN
"p" eller "f" Fritext Postnummer Postadress Kommun Startår
format: YYYY
fkl för förskoleklass, annars en siffra mellan 1-9 Någon av följande:
"Ej inbjuden"
"Inbjuden"
"Accepterat"
"Avböjt"
Ködatum,
format
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:MM
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Statusdatum,
format
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:MM
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Språkval Modersmål "ja", "nej" eller lämna tomt Ansökandes_kommentar Skolans_kommentar Fritext Förälder1_Förnamn Förälder1_Efternamn Förälder1_Adress Förälder1_Postnummer Förälder1_Postadress Giltig Epost Giltigt telefonnummer med +46 eller annat riktnummer Giltigt telefonnummer med +46 eller annat riktnummer Förälder1_Hemtelefon Förälder2_Förnamn Förälder2_Efternamn Förälder2_Adress Förälder2_Postnummer Förälder2_Postadress Giltig Epost Giltigt telefonnummer med +46 eller annat riktnummer Giltigt telefonnummer med +46 eller annat riktnummer Förälder2_Hemtelefon "ja", "nej" eller lämna tomt Syskon personnummer, format
YYYYMMDDNNNN
YYMMDDNNNN
YYMMDD-NNNN
YYYYMMDD-NNNN
Skola Skola_telefon Lärare Lärare_telefon
Har syskon
"Har syskon" kolumnen uppdateras automatiskt baserat på "syskon personnummer" kolumnen. Först kommer syskonpersonnummret matchas mot alla studenter på skolan, om det finns en matchning och om den eleven kommer att gå i skolan samtidigt som sitt syskon så kommer kolumnen att ändras till "ja", om den inte hittar en matchning på studenterna redan i skolan kommer den försöka hitta matchningar i ansökningstabellen, om den hittar matchande personnummer i tabellen kommer den att kolla om de kommer att gå på skolan samtidigt samt om den syskonet redan har en accepterad plats på skolan, om detta är sant ändras kolumnen till "ja". Vid alla andra scenarion så sätts denna kolumn till "Nej".
Schoolity AB • info@schoolity.com