info_outlineTjänstefördelning

I fliken "Tjänstefördelng" kan en schemaläggare fördela lektioner mellan lärare och man får en bra överblick över lärarnas arbetsbelastning. På vänster sida visas lärare och vilka ämnesgrupper som läraren undervisar i. På höger sida listas ämnesgrupper utan lärare. Arbete med tjänstefördelning kräver att schemaläggningsläge är igång.
Navigera till tjänstefördelning
  1. Klicka på ">" till höger om "Personal" i navigationskolumnen
  2. Välj sedan fliken "Tjänstefördelning"
Flytta ämnen
Ämnen kan flyttas mellan personal eller till och från drös
  1. Dra ett ämne från drös eller en lärare och släpp den på ytan till höger om namnet på en annan lärare
Lägg till / ta bort lärare
Lägg till eller ta bort lärare samt ändra lärarnas timmar för en lektion
  1. Högerklicka på en post
  2. Välj "Lägg till lärare"
  3. Här kan man lägga till / ta bort, ändra lärarens timmar på lektionen
Information om lärarens arbetsgrad
  1. Håll muspekaren över namnet på en personal
  2. Information om lärarens arbetsgrad, beläggning och timmar visas
Schoolity AB • info@schoolity.com