info_outlineAvvikande studiegång

Avvikande studiegång används för elev / student som tagit studieuppehåll, ändrad studietakt, avbrott eller av någon anledning inte vill fortsätta hela studietiden ut.
Ändra studietakt
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj vilket datum som ny studietakt började gälla ifrån
 4. Ändra "Studietakt"
Gå om en årskurs
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj startdatum för läsåret som eleven gick årskursen senast
 4. Klicka på "Ej vald" under "Slutdatum" och välj slutdatum till terminen som eleven började gå om årskursen
Lägg till studieuppehåll
Vid studieuppehåll så kommer eleven / studenten avlägsnas ur läsårets schema. Eleven kommer även avlägsnas ur sina ämnesgrupper Som ett resultat så kommer information där ej vara tillgänglig längre. Du kan skriva ut den informationen genom att gå till Verktyg->Skriv ut mentorsamtalspapper Det kommer bara att fungera om det görs innan inaktiveringen. Informationen tas inte bort utan finns kvar. Du kan även återaktivera eleven och därefter lägga till eleven i gruppen igen för att få tillgång till informationen
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj vilket datum som uppehållet började gälla
 4. Kontroller att studiefart står som 0%
 5. Kryssa i rutan "Inaktiv"
 6. Läs igenom förklarande texten och bekräfta studieuppehållet
 7. Om datumet ligger under pågående läsår så kommer eleven att nu att avlägsnas från årets schema
Inaktivera elev / ta bort elev ur schemat
Vid studieuppehåll så kommer eleven / studenten avlägsnas ur läsårets schema. Eleven kommer även avlägsnas ur sina ämnesgrupper Som ett resultat så kommer information där ej vara tillgänglig längre. Du kan skriva ut den informationen genom att gå till Verktyg->Skriv ut mentorsamtalspapper Det kommer bara att fungera om det görs innan inaktiveringen. Informationen tas inte bort utan finns kvar. Du kan även återaktivera eleven och därefter lägga till eleven i gruppen igen för att få tillgång till informationen
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj ett datum under läsåret du jobbar i
 4. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 5. Om datumet ligger under pågående läsår så kommer eleven att nu att avlägsnas från årets schema
Ångra en inaktivering
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Kryssa ur rutan "Inaktiv"
 4. Om datumet ligger inom läsårets datum så kommer eleven nu läggas tillbaka i schemat, om datumet ligger i nästa års läsår så kommer eleven att då vara återaktiverad
Återaktivera elev / lägg tillbaka elev i schemat
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Slutdatum" och välj vilket datum som uppehållet slutar gälla
 4. Om datumet ligger inom läsårets datum så kommer eleven nu läggas tillbaka i schemat, om datumet ligger i nästa års läsår så kommer eleven att då vara återaktiverad
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com