info_outlineAvvikande studiegång

Det här avsnittet beskriver det verktyg som kallas för "avvikande studiegång".
Avvikande studiegång används för alla i förväg planerade ändringar till studiegången/studietakten.
För en elev / student som t.ex. tagit studieuppehåll, ska ändra studietakt, ta avbrott eller av någon anledning inte vill fortsätta hela studietiden ut.

Verktyget kan även användas för att plocka bort en elev ur schemat via inaktivering eller lägga tillbaka med återaktivering, men fler alternativ beroende på scenario finns.
Om ni behöver hjälp med att plocka bort eller lägga till en elev ur/till ett schema, se även avsnittet.
Ta bort & lägga tillbaka elever
Ändra studietakt
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj vilket datum som ny studietakt började gälla ifrån
 4. Ändra "Studietakt"
Gå om en årskurs
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj startdatum för läsåret som eleven gick årskursen senast
 4. Klicka på "Ej vald" under "Slutdatum" och välj slutdatum till terminen som eleven började gå om årskursen
Lägg till studieuppehåll
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj vilket datum som uppehållet började gälla
 4. Kontroller att studiefart står som 0%
 5. Kryssa i rutan "Inaktiv"
 6. Läs igenom förklarande texten och bekräfta studieuppehållet
 7. Om datumet ligger under pågående läsår så kommer eleven att nu att avlägsnas från årets schema
Inaktivera elev / ta bort elev ur schemat
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj ett datum under läsåret du jobbar i
 4. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 5. Om datumet ligger under pågående läsår så kommer eleven att nu att avlägsnas från årets schema
Vid inaktivering så kommer eleven / studenten avlägsnas ur läsårets schema och alla sina grupper.
Eleven kommer således även avlägsnas ur sina ämnesgrupper
Som ett resultat så kommer information där, exempelvis resultat på uppgifter, inte vara tillgängligt längre.

Ni kan skriva ut den informationen genom att gå till Verktyg->Skriv ut elevåterkoppling Det kommer bara att fungera om det görs innan inaktiveringen. Informationen tas inte bort utan finns kvar.
Du kan även återaktivera eleven och därefter lägga till eleven i gruppen igen för att få tillgång till informationen
Ångra en inaktivering
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Kryssa ur rutan "Inaktiv"
 4. Om datumet ligger inom läsårets datum så kommer eleven nu läggas tillbaka i schemat, om datumet ligger i nästa års läsår så kommer eleven att då vara återaktiverad
Återaktivera elev / lägg tillbaka elev i schemat
Det här är en mer teknisk möjlighet att återaktivera en elev som kräver att ni först hittar eleven i sökfunktionen.
Samma operation kan numera göras enklare via dialogen för att lägga till en elev. Beskrivning här
 1. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 2. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 3. Klicka på "Ej vald" under "Slutdatum" och välj vilket datum som uppehållet slutar gälla
 4. Om datumet ligger inom läsårets datum så kommer eleven nu läggas tillbaka i schemat, om datumet ligger i nästa års läsår så kommer eleven att då vara återaktiverad
Schoolity AB • info@schoolity.com