info_outlineTa bort & lägga tillbaka elever

Här följer instruktioner för hur ni hanterar bortplockning och återaktivering av elever som slutar, eller som av annan anledning kommer vara borta på obestämd tid. Elever som går sitt sista år på skolan och har korrekt inställt "Slut läsår" på sin info-sida behöver inte plockas bort eller hanteras manuellt utan försvinner automatiskt ur framtida scheman.

Återaktivering av elever används även för att justera en elevs startläsår om det blivit fel.

För elever som tar planerade studieuppehåll, pluggar ett år utomlands, går om ett år, ändrar studietakt eller liknande, se istället instruktioner för avvikande studiegång

Ta bort en elev
Det finns i regel tre sätt att plocka bort en elev ur ett Schema/Läsår. För samtliga alternativ gäller att eleven efter bortplockning inte kommer vara kopplad till några av sina tidigare grupper, lektioner, etc. vilket kan påverka möjligheten att se elevens olika resultat, exempelvis deras avklarade uppgifter.
Inaktivera en elev
Det här är det absolut vanligaste alternativet. Användningsområdet är för elever som slutat på skolan på obestämd tid, de har t.ex. flyttat eller av annan anledning bytt till en annan skola. Just det här alternativet hanteras med verktyget för avvikande studiegång. Se instruktion för Inaktivera elev / ta bort elev ur schemat
Avlägsna en elev ur schemat
Det här är ett mer tekniskt rudimentärt alternativ som kan övervägas när inget annat fungerar, exempelvis om någon justering till avvikande studiegång ser rätt ut men eleven ligger kvar i schemat.

Eleven plockas helt enkelt ut ur enbart det aktuella schemat, men utan några justeringar till avvikande studiegång eller planerade start/slutläsår.
Det här kan t.ex. innebära att eleven dyker upp igen när nästa läsår skapas.

Att avlägsna en elev sker genom att markera eleven i elevlistan och sedan
gå via menyalternativet "Ändra -> Avlägsna".
Radera en elev
Det är under vissa omständigheter möjligt att helt radera en elev ur systemet. Det här kräver dock att eleven inte har några som helst dokumenterade resultat, betyg, frånvaro eller liknande. Användningsområdet är t.ex. för en elev som blivit antagen till skolan men aldrig dykt upp, alternativt slutade på skolan i ett väldigt tidigt skede.

Radering sker genom att markera eleven som ska raderas och sedan
gå via menyalternativet "Ändra -> Radera"
Om radering inte är möjlig p.g.a någon av de ovanstående anledningarna så beskriver systemet vilka kopplingar som finns till eleven.
Återaktivera en elev
Om en elev som tidigare varit på skolan ska läggas tillbaka igen av någon anledning så görs det här enklast via dialogen för att lägga till en ny elev.

Gå via menyalternativet "Ändra -> Ny -> Elev"

När ni i dialogen fyller i elevens personnummer så hittar systemet eleven och frågar om ni vill återaktivera. Bekräfta att resten av inställningarna i dialogen ser korrekta ut och klicka sedan på "spara".
Schoolity AB • info@schoolity.com