info_outlineEnkäter

När du skickar ett Meddelande kan du skapa Enkäter för till exempel omröstningar eller anmälningsformulär.
Skapa enkät
  1. Öppna rutan för att skicka ett meddelande och klicka på enkätsymbolen poll
  2. Välj inställningar för enkäten genom att skriva enkätens fråga, välja vem som ska kunna rösta, om resultatet ska vara anonymt, vem som ska se resultatet, när sista svarsdatum är och skriva egna svarsalternativ. Tryck på OK när du är färdig.
  3. Lägg till mottagare, titel och skriv eventuell text i meddelandet för enkäten. Klicka på Skicka.
Notera att enkäter kan skickas som meddelande, inte som mail eller sms.
Svara på en enkät
Den som har behörighet att se meddelandet kan svara på enkäten. Att svara görs enkelt genom att klicka på något av svarsalternativen.
Se resultatet av en enkät
Resultatet kan vara synligt för bara personal eller för alla (elever, vårdnadshavare och personal). Vem som kan se resultatet och vilken typ av resultat som visas beror på vilka inställningar som gjordes när enkäten skapades.
Resultatet kan visas anonymt i procent per svarsalternativ eller med namn.
Schoolity AB • info@schoolity.com