info_outlineGrunderna

Här beskrivs de grundläggande vyerna och menyn i Schoolity.
Standardläge

Schoolity har 2 olika lägen; Standard och Avancerat. I standardläget har användaren tillgång till egen information. I det avancerad läget har användaren tillgång till information om andra användare och ytterligare funktioner. Det avancerade läget är i första hand till för adminstratörer och schemaläggare men finns tillgängligt för alla.

Konto-menyn

Uppe till höger visas den inloggades namn och eventuell bild. Om en förälder loggar in syns barnets namn inom parantes. Den inloggades namn och bild fungerar också som konto-meny. Konto-menyn innehåller följande:

 1. Lägesväxlare - Växlar mellan standardläget och det avacerade läget.
 2. Färgtema - Växla mellan ljust och mörkt tema på lektionerna.
 3. Mina barn - Växla mellan olika barn som förälder.
 4. Språk - Växla svenska och engelska.
 5. Logga ut
 6. Hjälp - Öppnar en ny flik med denna manual.
 7. Skola - Växla mellan skolor om användaren behörighet till detta.
Standardlägesmenyn

Standardlägesmenyn visas i listen högst upp och innehåller de flikar användren har åtkomst till. Den valda fliken är understruken. Beroende på om användaren är elev, förälder eller personal varierar flikarna som ingår i menyn. Här följer en lista på samtliga flikar som standardlägesmenyn kan visa:

 1. Hem - Visar dagens schema, meddelanden och kurser/ämnen.
 2. Schema - Veckoschemat.
 3. Info - Information om användaren.
 4. Studieplan - för elever.
 5. Frånvaro.
 6. Ämnen/Kurser - Aktuella kurser (samma som på Hem-fliken).
 7. IUP - Individuell utvecklingsplan.
 8. Arbetstid - för personal.
 9. Vår skola - Informationssidor.
Schoolity AB • info@schoolity.com